Devotional

Showing all 5 results

 • Sale!

  Kamo Makadawat Og Gahum (Cebuano Adult Devotional 2023)

  750.00

  Ang Kamo Makadawat Og Gahum mao ang Bisaya o Cebuano version libro nga Ye Shall Power nga sinulat ni Ellen G. White. Kani nga libro ang inadlaw nga devotional (365 ka adlaw) para sa mga hamtong. Sigudi ang imong adlaw sa pagbasa ani ang libro aron ganado ka. Kada adlaw mahimong maayo nga adlaw basta unahon nato ug pangita ang Dios sa tanang butang! Gihugpong gikan sa mga sinulat ni Ellen G. White, ila-ilaha ang Balaang Espiritu ug kung unsaon Niya pagbag-o sa imong kinabuhi. Gipatik sa Philippine Publishing House alang sa tuig 2023.

  This item offers FREE SHIPPING

 • Sale!

  Promises of Hope (Youth Devotional 2023)

  750.00

  Promises of Hope Youth Devotional is filled with inspiring Daily Devotional messages from the students of North Luzon Adventist College. 365 messages that will boost your faith.

  This item offers FREE SHIPPING

 • Sale! Tatanggap Kayo ng KapangyarihanTatanggap Kayo ng Kapangyarihan

  Tatanggap Kayo ng Kapangyarihan (Tagalog Adult Devotional 2023)

  750.00

  Ang Tatanggap Kayo ng Kapangayarihan ay ang tagalog version ng na aklat na Ye Shall Power Devotional Book na sinulat ni Ellen G. White. Ang aklat na ito ay pang-araw-araw na Devotional (365 na araw) para sa mga Nakakatanda. Simulan ang iyong araw sa pagbabasa ng aklat na ito at maging-inspired. Bawat araw ay kaaya-aya kapag inuuna nating hanapin ang Diyos sa lahat ng bagay! Binuo galing sa mga sulat ni Ellen G. White, kilalanin ang Banal na Espirito at kung paano Niya mababago ang iyong buhay. Nilathala ng Philippine Publishing House para sa taong 2023.

  This item offers FREE SHIPPING

 • Sale! Ye Shall Receive PowerYe Shall Receive Power

  Ye Shall Receive Power (English Adult Devotional 2023)

  750.00

  Ye Shall Receive Power is a daily devotional (365 Days) for Adults. Start your day by reading this book and be inspired. Every day is a great day if we seek God first in everything! Compiled from the writings of Ellen G. White, get to know the Holy Spirit and how He can change your life. Published by the Philippine Publishing House for the year 2023.

  This item offers FREE SHIPPING

 • Sale!

  Kauban ang Dios sa Kaadlawon (Cebuano-Adult)

  750.00

  Alang sa 365 ka buntag, ang atong mahigugmaong Amahan ug labing dakong Higala nagdapit kanato sa pagsugod sa atong adlaw uban Kaniya ug pag-ambit sa kalipay sa Iyang walay kondisyon nga gugma. Ang matag adlaw usa ka bag-ong oportunidad sa paglingkod sa Iyang tiilan, ug kon wala pa nimo kini mahimo, karon na ang pinakamaayong panahon sa pagsugod niini.

  Mopaduol kita Kaniya, mokuput sa Iyang mga saad, ug mangandam sa pag-atubang niini nga adlaw Kauban ang Dios sa Kaadlawon.